กัมโบโร่
        กีฟบุด
        จัสโมนิค
        จี-สปริงค์
        ซิตโต้ คีเลท สูตรผักกินผล
        ซิตโต้ ซีบี
        ซิตโต้ ดีเลท สูตรนาข้าว
        ซิตโต้ ดีเลท สูตรผักกินใบ
        ซิตโต้ ดีเลท สูตรส้ม
        ทิงเจอร์ ไบโอคลีน
        บอมม์ไบ
        ปุ๋ย สูตรต่างๆ
        ปุ๋ยน้ำชีวภาพ โรโดฟอส
        พันธุ์ข้าวปลูก ซิตโต้ เจ้าแปด
        มิวแต้นท์พี-อาร์(สำหรับยางพารา)
        มิวแต้นท์พี-แอล(สำหรับปาล์น้ำมัน)
        วิตามินพืช อีปิน
        วิตามินพืช อีปิน ซี
        วิตามินพืชอีปิน คอร์น
        วีซี100
        อลาสก้า ไคโตซาน
        อิมเพลส 80
        อีเตอร์
        ฮาร์เลย์บิ๊ก
        เอมีน
        แซนดูน
        แม็คไกเวอร์
        โบอิ้ง800
        โมชาร์ฟ
        ไบโอเดอร์มา


        กลูแคน500
        ดีเบส
        บาซิลลัส 1070
        มิวแต้นท์ โกลด์
        ออร์แกนิค แคว
        อาร์มิเตอร์
        แพ็คทอกซิน
        โมนาโคลินเค
        โรโดแบคซิล
        ไทโอ-2000