บาซิลลัส ซับติลิส

บาซิลลัส ซับติลิส 1070 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1 X 10CFU/g

สามารถลดสารอินทรีย์ได้ 25.13% ภายใน 21 วัน*
เพิ่มเชื้อป้องกันขี้ขาว

ประกอบด้วยเชื้อหลายชนิดซึ่งทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม
: Bacillus subtitles/amyloliquefaciens
: Bacillus lichenniformis
: Brevibacillus choshinensis

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

  • ย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อเพาะเลี้ยง เช่น ขี้กุ้ง เศษอาหาร ซากแพลงก์ตอน

  • ลดปริมาณเลนกลางบ่อ สารอินทรีย์ในน้ำ

  • ควบคุมพีเอชไม่ให้สูงเกินไป สีน้ำคงทน

  • รักษาสมดุลย์ สร้างอาหารธรรมชาติ

  • สามารถทำงานได้ดี ไม่แย่งอ๊อกซิเจนในบ่อ

อัตราการใช้:

  • ใช้ในการป้องกัน ใช้ 500 กรัมต่อไร่ น้ำลึก 1.5 ละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อ ใส่ซ้ำทุก 7 วัน

  • แก้ปัญหาพื้นบ่อ น้ำหนืด พีเอชสูง ใช้ 1 – 1.5 กก. ต่อไร่ติดต่อกัน 2-3 วัน

ขนาดบรรจุ: น้ำหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม/ซอง (1 กล่องบรรจุ 24 ซอง)

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : กษ 0514 01 2 0034 59

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai