Showing all 21 results

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เข้มข้น แถมฟรี อาหารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสำหรับขยายเชื้อด้วยตัวเอง

หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สำหรับการต่อขยายเชื้อ คือ เชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเข้มข้น (PSB) Concentrated Photosynthetic bacteria

มาพร้อมกับวิธีทำ การต่อขยายเชื้อ และอาหารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสำเร็จรูป สะดวกต่อการต่อขยายเชื้อ

ประโยชน์ของเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีหลากหลาย ใช้ได้ในทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ การเกษตรทุกชนิด:

 • ในการเกษตร

 • การตรึงไนโตรเจนเป็นอาหารให้พืช

 • เร่งการเจริญเติบโต ทำให้ดินสมบูรณ์

 • ช่วยปรับปรุงดิน ช่วยย่อยและปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน

 • ใช้ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมัก อินทรีย์

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ:

 • ช่วยลดของเสีย แก๊สพิษ แก๊สไข่เน่า แอมโมเนีย ไนไตรท์

จุดเด่นของสินค้าคือ:

 • ต่อขยายได้หลายครั้ง ประหยัดต้นทุน

 • ใช้คู่กับ อาหารเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบค เมนู

 • ใช้ระยะเวลาขยายสั้นกว่า สะดวกสบาย

 • เชื้อเข้มข้น สามารถใช้ได้ทันที

วิธีการใช้:

 • หัวเชื้อเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบค 1 ลิตร ผสม น้ำ 5 ลิตร

 • เติม อาหารเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบคเมนู 1 ซอง เขย่าให้เข้ากัน ปิดฝา และตากแดดไว้ 3-5 วันพร้อมใช้งาน

หัวเชื้อเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบค สามารถนำมาต่อขยายได้ถึง 3 ครั้ง โดยที่เชื้อยังมีความแข็งแรง เข้มข้น ไม่ปนเปื้อน

*หมายเหตุ จำนวนครั้งที่ต่อขยายมีผลต่อโอกาสการปนเปื้อนของเชื้อ

 

ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร/ขวด (กล่องละ 12 ขวด)

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

  

ซิตโต้ ซีโอไลท์, ไฮเดรท ซีโอไลท์, อาซาฮี ซีโอไลท์

ซิตโต้ ซีโอไลท์, ไฮเดรท ซีโอไลท์, อาซาฮี ซีโอไลท์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • จับแอมโมเนีย กำจัดแก๊สไข่เน่า แก๊สพิษ

 • ดูดซับสารพิษ สารตกค้างในน้ำ

 • ช่วยตกตะกอนอินทรีย์แขวนลอยในน้ำ

 • ช่วยตรึงแร่ธาตุในบ่อเพาะเลี้ยง รักษาสมดุล pH ในน้ำ

 • มีซิลิกาและแร่ธาตุรองอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่สัตว์น้ำ

อัตราการใช้:

 • แก้ปัญหาแก๊สพิษ แอมโมเนีย 1 กระสอบ ต่อไร่

 • แก้ปัญหาไนไตรท์ แก๊สไข่เน่า 1-2 กระสอบ ต่อไร่

 • ข้อแนะนำสามารถเพิ่มปริมาณการใช้ตามตำนวนปริมาณแก๊สพิษ แนะนำใช้ร่วมกับ จุลินทรีย์โรโดแบคซิล เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ขนาดบรรจุ: 20 กิโลกรัม/กระสอบ มีทั้งชนิดเม็ดและผง

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

   

ซิตโต้ไบโอคลีน

ซิตโต้ไบโอคลีน สารเสริมประสิทธิภาพสารยับยั้ง ใบจุด ราดำ แคงเกอร์ ราน้ำค้าง ราสนิม เชื้อราของพืชทุกชนิด ราแป้ง เชื้อราในข้าว ใบจุดสีน้ำตาล กาบใบแห้ง ใบไหม้

อัตราการใช้:

 • 5–10 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณที่ติดเชื้อหรือทั่วต้นเมื่อพบการระบาดทุก 5-7 วัน และสามารถฉีดบ่อย ได้ถ้าการระบาดรุนแรง

ขนาดบรรจุ: 500, 1000 ซีซี

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

  

ดี-เดย์ ซีโอไลท์

ดีเดย์ ซีโอไลท์

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • จับตะกอนแขวนลอย สารอินทรีย์รวดเร็ว ทำให้น้ำโปร่ง ทำสีน้ำง่าย

 • ป้องกันตะกอนอุดตันซี่เหงือก หลังแพลงก์ตอนดร๊อป

 • ลดแก๊สพิษต่าง ในบ่อ

 • ลดความหนืดของน้ำ เพิ่มการละลายของออกซิเจน

อัตราการใช้:

 • ป้องกันปัญหาแก๊สพิษ ใช้ 1 กระสอบ/ไร่ ทุก 7-10 วัน

 • แก้ปัญหาแอมโมเนียไนไตรท์ แก๊สไข่เน่าใช้ 1-2 กระสอบ/ไร่

 • ข้อแนะนำ: สามารถเพิ่มปริมาณการใช้ได้ตามปริมาณแก๊สพิษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ควรใช้ร่วมกับจุลินทรีย์โรโดแบคซิล

ขนาดบรรจุ: 20 กิโลกรัม/กระสอบ

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

   

บาซิลลัส ซับติลิส

บาซิลลัส ซับติลิส 1070 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1 X 10CFU/g

สามารถลดสารอินทรีย์ได้ 25.13% ภายใน 21 วัน*
เพิ่มเชื้อป้องกันขี้ขาว

ประกอบด้วยเชื้อหลายชนิดซึ่งทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม
: Bacillus subtitles/amyloliquefaciens
: Bacillus lichenniformis
: Brevibacillus choshinensis

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • ย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อเพาะเลี้ยง เช่น ขี้กุ้ง เศษอาหาร ซากแพลงก์ตอน

 • ลดปริมาณเลนกลางบ่อ สารอินทรีย์ในน้ำ

 • ควบคุมพีเอชไม่ให้สูงเกินไป สีน้ำคงทน

 • รักษาสมดุลย์ สร้างอาหารธรรมชาติ

 • สามารถทำงานได้ดี ไม่แย่งอ๊อกซิเจนในบ่อ

อัตราการใช้:

 • ใช้ในการป้องกัน ใช้ 500 กรัมต่อไร่ น้ำลึก 1.5 ละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อ ใส่ซ้ำทุก 7 วัน

 • แก้ปัญหาพื้นบ่อ น้ำหนืด พีเอชสูง ใช้ 1 – 1.5 กก. ต่อไร่ติดต่อกัน 2-3 วัน

ขนาดบรรจุ: น้ำหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม/ซอง (1 กล่องบรรจุ 24 ซอง)

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : กษ 0514 01 2 0034 59

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

   

บีเอส เอ

บีเอส เอ BS-A ช่วยในการควบคุมการติดเชื้อวิบริโอ

ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1 X 10CFU/g

ประกอบไปเชื้อจุลินทรีย์:

 • Bacillus subtitles/amyloliquefaciens

 • สามารถลดสารอินทรีย์ได้ 18.85% ภายใน 21 วัน*

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • ย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อเพาะเลี้ยง เช่น ขี้กุ้ง เศษอาหาร ซากแพลงก์ตอน

 • ช่วยควบคุมเชื้อวิบริโอ

 • ปริมาณจุลินทรีย์สูง ช่วยลดของเสีย สารพิษต่างๆ

อัตราการใช้:

 • ใช้ 500 กรัมต่อไร่ น้ำลึก 1.5 ละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อ ใส่ซ้ำทุก 7 วัน

ขนาดบรรจุ: 1 กิโลกรัม/ซอง, 24 ซอง/กล่อง

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : กษ 0514 01 2 0047 59

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

   

มิวแต้นท์-พี

มิวแต้นท์พี วิตามินรวมผสมอาหารล่วงหน้า (พรีมิกซ์)

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • เสริมสร้างเปลือก ให้กุ้งกินดี

 • เสริมวิตามินและแร่ธาตุ ช่วยให้การเจริญเติบโตได้ดี

 • ช่วยให้การลอกคราบ และสร้างเปลือกดี ป้องกันเปลือกนิ่มตาย

 • ป้องกันโรคตายเดือน กุ้งแข็งแรง

 • ผสมสารช่วยเกาะอาหาร พร้อมผสมทันที

อัตราการใช้:

 • ผสม 5-10 กรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม คลุกเคล้ากับอาหารให้ทั่วแล้วพรมน้ำ

ขนาดบรรจุ: 500กรัม/ซอง (1 กล่องบรรจุ 24 ซอง)

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ (Reg No.): ป. 01 03 45 0062

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

   

มิวแต้นท์โกลด์ (แครมพ์)

มิวแต้นท์โกลด์ (แครมพ์) วิตามินรวมผสมอาหารล่วงหน้า (พรีมิกซ์)

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • มีสารเสริมอาหารกรดอะมิโน วิตามิน และแร่ธาตุ

 • มีสาร Anticramp ป้องกันและแก้ปัญหา กุ้งเป็นตะคริว กล้ามเนื้อขาวขุ่น

 • เสริมภูมิต้านทาน หัวเหลือง ตัวแดง โตไว ไม่ตายเดือน

 • ผสมสารช่วยเกาะอาหาร พร้อมผสมทันที

อัตราการใช้:

 • ผสม 5-10 กรัม ต่อ อาหาร 1 กิโลกรัม คลุกเคล้ากับอาหารให้ทั่วแล้วพรมน้ำ

ขนาดบรรจุ: 500 กรัม/ซอง (1 กล่องบรรจุ 24 ซอง)

เลขทะเบียนอาหารสัตว์ที่ (Reg No.): ป. 01 03 46 0439

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

   

ลูกอล์ ไอโอดีน

ลูกอล์ ไอโอดีน สารสำคัญ Available Iodine 1% ไอโอดีนน้ำ สูตรเพิ่มประสิทธิภาพที่มีสารออกฤทธิ์ในรูปสารละลายที่ออกฤทธิ์ได้เร็วและแรงกว่า

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • ใช้สำหรับฆ่าเชื้อแบคทีเรียบนพื้นผิวอุปกรณ์ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อัตราการใช้:

 • 1 ส่วน ต่อน้ำ 1000 ส่วน

ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร/ขวด (1 กล่อง บรรจุ 12 ขวด)

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

   

วันเดอร์ ซีโอไลท์ (เม็ด)

วันเดอร์ ซีโอไลท์ (เม็ด)

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • ช่วยจับสารตะกอนแขวนลอย และสารอินทรีย์ส่วนเกิน สารโลหะหนักที่เป็นพิษต่อกุ้ง ปลา

 • ปรับ pH ให้อยู่ในสภาวะเหมาะสม

 • ดูดซับแอมโมเนีย ก๊าซพิษไข่เน่า

 • ใช้คลุมพื้นบ่อ และเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำ

 • ดูดซับสารพิษที่เกิดจากเชื้อราและแพลงก์ตอนพิษทั้งหลาย

 • ใช้ 5 ถุงต่อไร่ ในกรณีกุ้งเมายาหรือฟอร์มาลีนหรือกุ้งแพ้ยา

อัตราการใช้:

 • ป้องกันปัญหาแก๊สพิษ ใช้ 1 กระสอบ/ไร่ ทุก 7-10 วัน

 • แก้ปัญหาแอมโมเนียไนไตรท์ แก๊สไข่เน่าใช้ 1-2 กระสอบ/ไร่

 • ข้อแนะนำ: สามารถเพิ่มปริมาณการใช้ได้ตามปริมาณแก๊สพิษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ควรใช้ร่วมกับจุลินทรีย์โรโดแบคซิล

ขนาดบรรจุ: 20 กิโลกรัม/กระสอบ

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

   

วิตามินพืช อีปิน

วิตามินพืช อีปิน เหมาะกับพืชทุกชนิด ทั้งพืชไร่ พืชผัก และผลไม้ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารเสริมและวิตามินพืช

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • ข้าว : เมล็ดเต่ง รวงโต เพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่

 • ถั่ว : เมล็ดเต่ง ฝักดก น้ำหนักดี

 • แตงโม : ลูกโต เร่งสี หวานกรอบ

 • พริก : เร่งติดดก เร่งสี เพิ่มผลผลิต ลดปัญหา โรคและแมลง

อัตราการใช้:

 • 10-20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน

ขนาดบรรจุ: 1 กิโลกรัม/ซอง

ใบรับแจ้งเลขที่ : รส 568/2553 (กรมวิชาการเกษตร)

อ๊อกโบว์ OX-BOW

อ๊อกโบว์ OX-BOW สารเสริมประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนแร่ธาตุและอ๊อกซิเจนของกุ้ง

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • สารสกัดจากสาหร่ายทะเลลึกเสริมด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่มีประโยชน์

 • เสริมสร้างเปลือก ลดอาการเปลือกนิ่ม เสริมภูมิคุ้มกัน ลอกคราบดี

 • เสริมอัตราการแลกเปลี่ยนแร่ธาตุและอ๊อกซิเจน ตามหลักการ Sodium-Potassium Pump

อัตราการใช้:

 • ใช้ในช่วงก่อนปล่อยกุ้ง 3 วัน 5 ลิตรต่อไร่

 • ระหว่างการเลี้ยง ตั้งแต่กุ้งอายุ 25 วัน 5ลิตร ต่อไร่ ทุก 5-7 วัน สาดช่วงเช้า

ขนาดบรรจุ: 20 ลิตร/ถัง

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

   

ออร์แกนิค คาลิ (Organic Kali)

แร่ธาตุรวม ออร์แกนิค คาลิ (Organic Kali) หัวแร่ธาตุเข้มข้น ทั้งแร่ธาตุหลักและแร่ธาตุรอง สารสกัดจากสาหร่ายทะเลลึก หัวเชื้อเสริมสร้างแพลงก์ตอน

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • หัวแร่ธาตุเข้มข้น เร่งสร้างเปลือกแข็งเร็ว เสริมการลอกคราบ

 • ลดอาการเปลือกนิ่ม แก้ตระคริว เนื้อขาวขุ่น

 • ลดความเครียดกุ้ง กุ้งสามารถนำไปใช้ได้ทันที

อัตราการใช้:

 • สาด 2-3 กิโลกรัมต่อไร่ เป็นโปรแกรม

 • สาด 3-5 กิโลกรัมต่อไร่ สาดเพิ่มช่วงก่อนวันพระ หรือ วันที่กุ้งลอกครอบจัด

 • สาด 5 กิโลกรัมต่อไร่ ช่วงค่ำ หลังพบกุ้งเป็นตระคิว ตัวขาวขุ่น

 • ข้อแนะนำ: สามารถสาดเพิ่มได้ตามความหนาแน่นของกุ้ง

ขนาดบรรจุ: 10 กิโลกรัม/กระสอบ

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

   

อาหารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สำหรับเพาะขยายเลี้ยงเชื้อ ด้วยตัวเอง

อาหารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบค เมนู สำหรับเพาะขยายเลี้ยงเชื้อ ด้วยตัวเอง คือ อาหารสำเร็จรูปของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบค ที่รวมอาหารที่จุลินทรีย์สังคราะห์แสงต้องการ ทำให้เชื้อที่เพาะขยายเติบโตรวดเร็ว แข็งแรง เข้มข้น ประสิทธิภาพสูง ใช้เวลาเพาะขยายเพียง 3-5 วันเชื้อจะพร้อมใช้งาน

สามารถใช้ร่วมกับเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ทุกชนิด

คุณสมบัติของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง:

 • บัฟเฟอร์ ปรับและควบคุมสมดุลย์แร่ธาตุในน้ำ

 • มีแร่ธาตุสำหรับสร้างสัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอน

 • ควบคุม pH ใช้ลด pH ได้ เพิ่มอัลคาไลน์ในน้ำ (แร่ธาตุแตกตัวดีขึ้น)

 • ลดดินเสีย แก้ดินสนิม สลายเลนช่วงเตรียมบ่อ

 • ลดแอมโมเนีย ลดไนไตรท์

อัตราการใช้:

 • อาหารเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบคเมนู 1 ซอง เติมหัวเชื้อเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบค 1 ลิตร ผสม น้ำ 5 ลิตร

 • เขย่าให้เข้ากัน ปิดฝา และตากแดดไว้ 3-5 วันพร้อมใช้งาน

 

ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร/ขวด (กล่องละ 12 ขวด)

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

  

ฮาร์เลย์บิ๊ก

ฮาร์เลย์บิ๊ก สารสกัดจากเกสร Cucurbita moschata Decne. และ Brassica napus.

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • ขยายเมล็ดให้ใหญ่ ยาว แป้งแน่น เมล็ดเต่ง น้ำหนักมากกว่าเดิมถึง 20%

 • เพิ่มอัตตราการติดเมล็ดต่อรวง

 • ป้องกันเมล็ดลีบ

อัตราการใช้:

 • ใช้ในระยะข้าวเริ่มออกช่อดอก ใช้ 20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณใบ

ขนาดบรรจุ: 500, 1000 ซีซี

ใบรับแจ้งเลขที่ : รส 773/2552 (กรมวิชาการเกษตร)

เทคออฟ

เทคออฟ สารบัฟเฟอร์ สารปรับสภาพน้ำ ช่วยให้แร่ธาตุแตกตัว นำไปใช้ทันที ควบคุมพีเอช ลดพีเอช เพิ่มอัลคาไลน์ในน้ำ ควบคุมสีน้ำได้ดี แก้น้ำเป็นสนิม น้ำบาดาล แก้เลนเน่า

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • บัฟเฟอร์ ปรับและควบคุมสมดุลย์แร่ธาตุในน้ำ

 • ควบคุม pH ใช้ลด pH ได้ เพิ่มอัลคาไลน์ในน้ำ (แร่ธาตุแตกตัวดีขึ้น)

 • ลดแอมโมเนีย ลดไนไตรท์

 • สลายเลนเน่า ลดน้ำสนิม

อัตราการใช้:

 • ใช้ 1 ลิตร ต่อพื้นที่ 1.5-2 ไร่

 • ใช้ระหว่างการเลี้ยง 1 ลิตรต่อพื้นที่ 3 ไร่

 • เจือจางน้ำ 200 เท่าก่อนจึงสาดให้ทั่วบ่อ

 

ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร/ขวด (กล่องละ 12 ขวด), 5 ลิตร/แกลลอน (กล่องละ 6 แกลลอน)

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

  

โฟโต้แบค

โฟโต้แบค จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคุณภาพสูง ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วยกรรมวิธีทันสมัย

ส่วนประกอบ Rhodopseudomonas

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • ย่อยสลายขี้กุ้ง เศษอาหารของเสียต่างๆ ย่อยแอมโมเนีย ไนไตรท์

 • ควบคุม pH

 • ช่วยเพิ่มความสามารถในการละลายได้ของออกซิเจน

 • มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทั้งน้ำจิด และน้ำเค็ม ไม่แย่งอ๊อกซิเจนในน้ำ

อัตราการใช้:

 • เตรียมบ่อใช้ 2ลิตรต่อไร่

 • ระหว่างการเลี้ยงใช้ 1 ลิตรต่อไร่

 • เพิ่มปริมาณและความถี่ในการใช้เมื่อมีของเสียมากขึ้น ใช้ร่วมกับซีโอไลท์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ขนาดบรรจุ: 20 ลิตร/แกลลอน

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

  

โมชาร์ฟ

โมชาร์ฟ เป็นวิตามินกึ่งโคเอ็นไซม์ ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนสำหรับกระตุ้นการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลไปสะสมไว้ที่หัวทำให้มีแป้งมากน้ำหนักดี ใช้ฉีดพ่นทางใบเมื่อดูดซึมเข้าทางใบ ใบจะเขียวงาม หนาและใหญ่ ทำให้กระบวนการสร้างอาหารของพืชให้สมบูรณ์แบบ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • ช่วยให้ใบเขียวงาม หนาและใหญ่

 • เสริมกระบวนการสร้างอาหารของพืชให้สมบูรณ์แบบ

 • ป้องกันเมล็ดลีบ

อัตราการใช้:

 • 20-30 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณใบใช้ได้ดีกับพืชหัวทุกชนิด ได้แก่ มันสำปะหลัง เผือก หอม กระเทียม เป็นต้น

ขนาดบรรจุ: 500, 1000 ซีซี

ใบรับแจ้งเลขที่ :

โรโดแบคซิล

โรโดแบคซิล จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีม่วง นอกจากย่อยสลายของเสีย สามารถนำมาใช้ผสมอาหารเป็นโปรไบโอติกได้ดี
ส่วนประกอบ Rhodobacter sphaeroides, Rhodop seudomonas

 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • ย่อยสลายของเสียต่างๆ ลดแอมโมเนีย ไนไตรท์ เลน

 • แก้น้ำเหม็นจากแก๊สไข่เน่า

 • ทั้ง 2 สายพันธุ์ ทนต่อสภาพแวดล้อม ทั้งนำ้จืด และน้ำเค็ม ไม่แย่งอ๊อกซิเจนในน้ำ

อัตราการใช้:

 • เตรียมบ่อใช้ 2ลิตรต่อไร่

 • ระหว่างการเลี้ยงใช้ 1 ลิตรต่อไร่

 • เพิ่มปริมาณและความถี่ในการใช้เมื่อมีของเสียมากขึ้น ใช้ร่วมกับซีโอไลท์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ขนาดบรรจุ: 3.5 ลิตร/แกลลอน, 20 ลิตร/แกลลอน

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

   

ไดเจส 2

ไดเจส-2 จุลินทรีย์ผงเข้มข้น 

ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1 X 10CFU/g

ประกอบไปเชื้อจุลินทรีย์:

 • Bacillus subtitles/amyloliquefaciens

 • สามารถลดสารอินทรีย์ได้ 18.85% ภายใน 21 วัน*

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • ย่อยสลายสารอินทรีย์ของเสีย

 • ควบคุมแก๊สพิษ

 • ป้องกันพื้นบ่อเน่า

 • ลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดแอมโมเนีย ไนไตรท์

อัตราการใช้:

 • ใช้ 500 กรัมต่อไร่ น้ำลึก 1.5 ละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อ ใส่ซ้ำทุก 7 วัน

ขนาดบรรจุ: น้ำหนักสุทธิ์ 1 กิโลกรัม/ซอง (1 กล่องบรรจุ 24 ซอง)

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ กษ 0514 01 2 0016 6

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

   

ไทโอ 2000

ไทโอ 2000 สารปรับสภาพน้ำ ของแท้ ดังเดิม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • ลดพิษแพลงก์ตอน กำจัดสารพิษ,สารตกค้างในน้ำ ช่วยให้อ๊อกซิเจนละลายน้ำได้ดีขึ้น

 • เร่งการย่อยสลายของเสียและสารอินทรีย์ในบ่อกุ้ง

 • ฟอกเหงือกกุ้ง และทำความสะอาดลำตัวกุ้ง และระยางค์ต่างๆ

 • ลดการเกิดโรคเหงือก

 • ลดความหนืดของน้ำ ลดสารแขวนลอย

 • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออ่อนๆ รักษาแผลอ่อนตามลำตัวกุ้ง

อัตราการใช้:

 • ลดพิษแพลงก์ตอน ลดความหนืดของน้ำ ใช้ 5 ลิตรต่อไร่ ทุก 7 วัน

 • กำจัดสารเคมี สารพิษ โลหะหนัก 5-10 ลิตรต่อไร่ ติดต่อกัน 2 ครั้ง เว้นระยะห่าง 1 วัน

 • กำจัดสารพิษ ยาฆ่าแมลง ก่อนปล่อยลูกกุ้ง 10 ลิตรต่อไร่

ขนาดบรรจุ: 20 ลิตร/ถัง

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai