ออกบูธนิทรรศการ งานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 22 ปี 2560

บริษัท ซิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ งานวันกุ้งจันท์ ครั้งที่ 22 จัดโดยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งจันทบุรี วันที่ 20 – 21 มกราคม 2561 ณ อาคารหอการค้าจังหวัดจันทบุรี