ตรวจเยี่ยม และให้บริการตรวจน้ำ ฟาร์มหมอชาตรี จ.นครปฐม

บริษัท ซิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจเยี่ยม และให้บริการตรวจน้ำประจำสัปดาห์ ณ ฟาร์มหมอชาตรี ตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม