บริษัท ซิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมงานวันกุ้งสหกรณ์ท่าทอง ปี 2561 

บริษัท ซิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมงานสัมนาเชิงวิชาการ งานวันกุ้งสหกรณ์ท่าทอง ครั้งที่ 6 จัดโดยสหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำท่าทอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี

ตรวจเยี่ยม และทำการทดลอง ผลิตภัณฑ์เทคออฟ ที่ฟาร์มไทฮอลิสัน

บริษัท ซิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าตรวจเยี่ยม และทำการทดลองผลิตภัณฑ์ เทคออฟ สารบัฟเฟอร์ ปรับสภาพน้ำ ที่ฟาร์มไทฮอลิสัน กับคุณไพโรจน์เจ้าของฟาร์ม