ออกบูธงานสานสัมพันธ์ผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร ครั้งที่ 5 ปี 2559

บริษัท ซิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด ออกบูธงานสานสัมพันธ์ผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร ครั้งที่ 5 ปี 2559 จัดโดยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพชุมพร วันที่ 16 – 17 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลชจังหวัดชุมพร

บริษัท ซิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมงานวันกุ้งราชบุรี ครั้งที่ 2 ปี 2559 

บริษัท ซิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมงานวันกุ้งราชบุรี ครั้งที่ 2 ปี 2559 จังหวัดราชบุรี วันที่ 23 เมษายน 2559 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ราชบุรี โดยภายในงานมีการประกวดนางงาม และทางบริษัทส่งเข้าประกวด ได้อันดับ 2 อีกด้วย

ร่วมกิจกรรมงานสัมนาเชิงวิชาการ งานวันกุ้งกระบี่ 2559 ครั้งที่ 17

บริษัท ซิตโต้ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมกิจกรรมงานสัมนาเชิงวิชาการ งานวันกุ้งกระบี่ 2559 ครั้งที่ 17 “นวัตกรรม สู่ความสำเร็จ อย่างยั่งยืน” วันเสาร์ ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 ณ มาริไทม์ ปาร์ด แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่