ไดเจส 2

ไดเจส-2 จุลินทรีย์ผงเข้มข้น 

ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1 X 10CFU/g

ประกอบไปเชื้อจุลินทรีย์:

  • Bacillus subtitles/amyloliquefaciens

  • สามารถลดสารอินทรีย์ได้ 18.85% ภายใน 21 วัน*

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

  • ย่อยสลายสารอินทรีย์ของเสีย

  • ควบคุมแก๊สพิษ

  • ป้องกันพื้นบ่อเน่า

  • ลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดแอมโมเนีย ไนไตรท์

อัตราการใช้:

  • ใช้ 500 กรัมต่อไร่ น้ำลึก 1.5 ละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อ ใส่ซ้ำทุก 7 วัน

ขนาดบรรจุ: น้ำหนักสุทธิ์ 1 กิโลกรัม/ซอง (1 กล่องบรรจุ 24 ซอง)

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ กษ 0514 01 2 0016 6

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai