ไทโอ 2000

ไทโอ 2000 สารปรับสภาพน้ำ ของแท้ ดังเดิม

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

  • ลดพิษแพลงก์ตอน กำจัดสารพิษ,สารตกค้างในน้ำ ช่วยให้อ๊อกซิเจนละลายน้ำได้ดีขึ้น

  • เร่งการย่อยสลายของเสียและสารอินทรีย์ในบ่อกุ้ง

  • ฟอกเหงือกกุ้ง และทำความสะอาดลำตัวกุ้ง และระยางค์ต่างๆ

  • ลดการเกิดโรคเหงือก

  • ลดความหนืดของน้ำ ลดสารแขวนลอย

  • มีฤทธิ์ฆ่าเชื้ออ่อนๆ รักษาแผลอ่อนตามลำตัวกุ้ง

อัตราการใช้:

  • ลดพิษแพลงก์ตอน ลดความหนืดของน้ำ ใช้ 5 ลิตรต่อไร่ ทุก 7 วัน

  • กำจัดสารเคมี สารพิษ โลหะหนัก 5-10 ลิตรต่อไร่ ติดต่อกัน 2 ครั้ง เว้นระยะห่าง 1 วัน

  • กำจัดสารพิษ ยาฆ่าแมลง ก่อนปล่อยลูกกุ้ง 10 ลิตรต่อไร่

ขนาดบรรจุ: 20 ลิตร/ถัง

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai