วันเดอร์ ซีโอไลท์ (เม็ด)

วันเดอร์ ซีโอไลท์ (เม็ด)

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

  • ช่วยจับสารตะกอนแขวนลอย และสารอินทรีย์ส่วนเกิน สารโลหะหนักที่เป็นพิษต่อกุ้ง ปลา

  • ปรับ pH ให้อยู่ในสภาวะเหมาะสม

  • ดูดซับแอมโมเนีย ก๊าซพิษไข่เน่า

  • ใช้คลุมพื้นบ่อ และเพิ่มออกซิเจนให้แก่น้ำ

  • ดูดซับสารพิษที่เกิดจากเชื้อราและแพลงก์ตอนพิษทั้งหลาย

  • ใช้ 5 ถุงต่อไร่ ในกรณีกุ้งเมายาหรือฟอร์มาลีนหรือกุ้งแพ้ยา

อัตราการใช้:

  • ป้องกันปัญหาแก๊สพิษ ใช้ 1 กระสอบ/ไร่ ทุก 7-10 วัน

  • แก้ปัญหาแอมโมเนียไนไตรท์ แก๊สไข่เน่าใช้ 1-2 กระสอบ/ไร่

  • ข้อแนะนำ: สามารถเพิ่มปริมาณการใช้ได้ตามปริมาณแก๊สพิษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ควรใช้ร่วมกับจุลินทรีย์โรโดแบคซิล

ขนาดบรรจุ: 20 กิโลกรัม/กระสอบ

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai