โบอิ้ง 800

โบอิ้ง 800 ใช้สำหรับปาล์มน้ำ ต้นเตี้ย ใบตั้ง ออกดอกตัวเมีย

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

  • เพิ่มเปอร์เซ็นน้ำมัน เพิ่มน้ำหนัก  เพิ่มอัตราการออกดอกตัวเมีย

อัตราการใช้:

  • 1 ซอง ต่อ 1 ต้นทุก 6 เดือน หยอดซองที่ยอดอ่อนประมาณทางใบที่ 3-4

ขนาดบรรจุ: 15 กรัม, 1 กล่อง 600 ซอง

ใบรับแจ้งเลขที่ :

หมวดหมู่: