โมชาร์ฟ

โมชาร์ฟ เป็นวิตามินกึ่งโคเอ็นไซม์ ออกฤทธิ์คล้ายฮอร์โมนสำหรับกระตุ้นการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาลไปสะสมไว้ที่หัวทำให้มีแป้งมากน้ำหนักดี ใช้ฉีดพ่นทางใบเมื่อดูดซึมเข้าทางใบ ใบจะเขียวงาม หนาและใหญ่ ทำให้กระบวนการสร้างอาหารของพืชให้สมบูรณ์แบบ

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

  • ช่วยให้ใบเขียวงาม หนาและใหญ่

  • เสริมกระบวนการสร้างอาหารของพืชให้สมบูรณ์แบบ

  • ป้องกันเมล็ดลีบ

อัตราการใช้:

  • 20-30 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณใบใช้ได้ดีกับพืชหัวทุกชนิด ได้แก่ มันสำปะหลัง เผือก หอม กระเทียม เป็นต้น

ขนาดบรรจุ: 500, 1000 ซีซี

ใบรับแจ้งเลขที่ :