วิตามินพืช อีปิน

วิตามินพืช อีปิน เหมาะกับพืชทุกชนิด ทั้งพืชไร่ พืชผัก และผลไม้ธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารเสริมและวิตามินพืช

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

  • ข้าว : เมล็ดเต่ง รวงโต เพิ่มผลผลิตข้าวต่อไร่

  • ถั่ว : เมล็ดเต่ง ฝักดก น้ำหนักดี

  • แตงโม : ลูกโต เร่งสี หวานกรอบ

  • พริก : เร่งติดดก เร่งสี เพิ่มผลผลิต ลดปัญหา โรคและแมลง

อัตราการใช้:

  • 10-20 กรัม ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 7-10 วัน

ขนาดบรรจุ: 1 กิโลกรัม/ซอง

ใบรับแจ้งเลขที่ : รส 568/2553 (กรมวิชาการเกษตร)