ฮาร์เลย์บิ๊ก

ฮาร์เลย์บิ๊ก สารสกัดจากเกสร Cucurbita moschata Decne. และ Brassica napus.

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

  • ขยายเมล็ดให้ใหญ่ ยาว แป้งแน่น เมล็ดเต่ง น้ำหนักมากกว่าเดิมถึง 20%

  • เพิ่มอัตตราการติดเมล็ดต่อรวง

  • ป้องกันเมล็ดลีบ

อัตราการใช้:

  • ใช้ในระยะข้าวเริ่มออกช่อดอก ใช้ 20 ซีซี ผสมน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นบริเวณใบ

ขนาดบรรจุ: 500, 1000 ซีซี

ใบรับแจ้งเลขที่ : รส 773/2552 (กรมวิชาการเกษตร)