จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เข้มข้น แถมฟรี อาหารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสำหรับขยายเชื้อด้วยตัวเอง

หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สำหรับการต่อขยายเชื้อ คือ เชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเข้มข้น (PSB) Concentrated Photosynthetic bacteria

มาพร้อมกับวิธีทำ การต่อขยายเชื้อ และอาหารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสำเร็จรูป สะดวกต่อการต่อขยายเชื้อ

ประโยชน์ของเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีหลากหลาย ใช้ได้ในทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ การเกษตรทุกชนิด:

 • ในการเกษตร

 • การตรึงไนโตรเจนเป็นอาหารให้พืช

 • เร่งการเจริญเติบโต ทำให้ดินสมบูรณ์

 • ช่วยปรับปรุงดิน ช่วยย่อยและปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน

 • ใช้ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมัก อินทรีย์

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ:

 • ช่วยลดของเสีย แก๊สพิษ แก๊สไข่เน่า แอมโมเนีย ไนไตรท์

จุดเด่นของสินค้าคือ:

 • ต่อขยายได้หลายครั้ง ประหยัดต้นทุน

 • ใช้คู่กับ อาหารเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบค เมนู

 • ใช้ระยะเวลาขยายสั้นกว่า สะดวกสบาย

 • เชื้อเข้มข้น สามารถใช้ได้ทันที

วิธีการใช้:

 • หัวเชื้อเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบค 1 ลิตร ผสม น้ำ 5 ลิตร

 • เติม อาหารเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบคเมนู 1 ซอง เขย่าให้เข้ากัน ปิดฝา และตากแดดไว้ 3-5 วันพร้อมใช้งาน

หัวเชื้อเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบค สามารถนำมาต่อขยายได้ถึง 3 ครั้ง โดยที่เชื้อยังมีความแข็งแรง เข้มข้น ไม่ปนเปื้อน

*หมายเหตุ จำนวนครั้งที่ต่อขยายมีผลต่อโอกาสการปนเปื้อนของเชื้อ

 

ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร/ขวด (กล่องละ 12 ขวด)

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai