โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose)

โรคแอนแทรคโนส (Anthracnose) เกิดจากรา 2 ชนิด คือ1. Colletotrichum dematium (Syd.) Bulter & Bisby แผลมีสีนํ้าตาลถึงดำ รูปโค้ง2. Colletotrichum gloeosporioides (Penz.) Sacc. เกิดแผลวงกลมรีมีขนาด 1-2 ซม. หรือใหญ่กว่านี้ แผลบุ๋มลึก มีสีเหลืองปนส้มและจะเปลี่ยนเป็นสีนํ้าตาลเมื่อแผลเก่า สีของของราทั้งสองนี้พอแก่จะกลายเป็นสีดำเหมือนกัน เชื้อจะเข้าทำลายผลพริกได้ทุกระยะ ตั้งแต่เริ่มเป็นผลเล็กๆ จนโตเต็มที่และสุกแดงแล้ว