Showing all 7 results

จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง เข้มข้น แถมฟรี อาหารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสำหรับขยายเชื้อด้วยตัวเอง

หัวเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สำหรับการต่อขยายเชื้อ คือ เชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเข้มข้น (PSB) Concentrated Photosynthetic bacteria

มาพร้อมกับวิธีทำ การต่อขยายเชื้อ และอาหารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสำเร็จรูป สะดวกต่อการต่อขยายเชื้อ

ประโยชน์ของเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง มีหลากหลาย ใช้ได้ในทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ การเกษตรทุกชนิด:

 • ในการเกษตร

 • การตรึงไนโตรเจนเป็นอาหารให้พืช

 • เร่งการเจริญเติบโต ทำให้ดินสมบูรณ์

 • ช่วยปรับปรุงดิน ช่วยย่อยและปลดปล่อยธาตุอาหารในดิน

 • ใช้ทำปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ น้ำหมัก อินทรีย์

ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ:

 • ช่วยลดของเสีย แก๊สพิษ แก๊สไข่เน่า แอมโมเนีย ไนไตรท์

จุดเด่นของสินค้าคือ:

 • ต่อขยายได้หลายครั้ง ประหยัดต้นทุน

 • ใช้คู่กับ อาหารเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบค เมนู

 • ใช้ระยะเวลาขยายสั้นกว่า สะดวกสบาย

 • เชื้อเข้มข้น สามารถใช้ได้ทันที

วิธีการใช้:

 • หัวเชื้อเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบค 1 ลิตร ผสม น้ำ 5 ลิตร

 • เติม อาหารเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบคเมนู 1 ซอง เขย่าให้เข้ากัน ปิดฝา และตากแดดไว้ 3-5 วันพร้อมใช้งาน

หัวเชื้อเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบค สามารถนำมาต่อขยายได้ถึง 3 ครั้ง โดยที่เชื้อยังมีความแข็งแรง เข้มข้น ไม่ปนเปื้อน

*หมายเหตุ จำนวนครั้งที่ต่อขยายมีผลต่อโอกาสการปนเปื้อนของเชื้อ

 

ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร/ขวด (กล่องละ 12 ขวด)

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

  

บาซิลลัส ซับติลิส

บาซิลลัส ซับติลิส 1070 ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1 X 10CFU/g

สามารถลดสารอินทรีย์ได้ 25.13% ภายใน 21 วัน*
เพิ่มเชื้อป้องกันขี้ขาว

ประกอบด้วยเชื้อหลายชนิดซึ่งทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีทั้งน้ำจืดและน้ำเค็ม
: Bacillus subtitles/amyloliquefaciens
: Bacillus lichenniformis
: Brevibacillus choshinensis

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • ย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อเพาะเลี้ยง เช่น ขี้กุ้ง เศษอาหาร ซากแพลงก์ตอน

 • ลดปริมาณเลนกลางบ่อ สารอินทรีย์ในน้ำ

 • ควบคุมพีเอชไม่ให้สูงเกินไป สีน้ำคงทน

 • รักษาสมดุลย์ สร้างอาหารธรรมชาติ

 • สามารถทำงานได้ดี ไม่แย่งอ๊อกซิเจนในบ่อ

อัตราการใช้:

 • ใช้ในการป้องกัน ใช้ 500 กรัมต่อไร่ น้ำลึก 1.5 ละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อ ใส่ซ้ำทุก 7 วัน

 • แก้ปัญหาพื้นบ่อ น้ำหนืด พีเอชสูง ใช้ 1 – 1.5 กก. ต่อไร่ติดต่อกัน 2-3 วัน

ขนาดบรรจุ: น้ำหนักสุทธิ 1 กิโลกรัม/ซอง (1 กล่องบรรจุ 24 ซอง)

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : กษ 0514 01 2 0034 59

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

   

บีเอส เอ

บีเอส เอ BS-A ช่วยในการควบคุมการติดเชื้อวิบริโอ

ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1 X 10CFU/g

ประกอบไปเชื้อจุลินทรีย์:

 • Bacillus subtitles/amyloliquefaciens

 • สามารถลดสารอินทรีย์ได้ 18.85% ภายใน 21 วัน*

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • ย่อยสลายสารอินทรีย์ในบ่อเพาะเลี้ยง เช่น ขี้กุ้ง เศษอาหาร ซากแพลงก์ตอน

 • ช่วยควบคุมเชื้อวิบริโอ

 • ปริมาณจุลินทรีย์สูง ช่วยลดของเสีย สารพิษต่างๆ

อัตราการใช้:

 • ใช้ 500 กรัมต่อไร่ น้ำลึก 1.5 ละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อ ใส่ซ้ำทุก 7 วัน

ขนาดบรรจุ: 1 กิโลกรัม/ซอง, 24 ซอง/กล่อง

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ : กษ 0514 01 2 0047 59

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

   

อาหารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง สำหรับเพาะขยายเลี้ยงเชื้อ ด้วยตัวเอง

อาหารจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบค เมนู สำหรับเพาะขยายเลี้ยงเชื้อ ด้วยตัวเอง คือ อาหารสำเร็จรูปของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบค ที่รวมอาหารที่จุลินทรีย์สังคราะห์แสงต้องการ ทำให้เชื้อที่เพาะขยายเติบโตรวดเร็ว แข็งแรง เข้มข้น ประสิทธิภาพสูง ใช้เวลาเพาะขยายเพียง 3-5 วันเชื้อจะพร้อมใช้งาน

สามารถใช้ร่วมกับเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงได้ทุกชนิด

คุณสมบัติของจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง:

 • บัฟเฟอร์ ปรับและควบคุมสมดุลย์แร่ธาตุในน้ำ

 • มีแร่ธาตุสำหรับสร้างสัตว์หน้าดิน แพลงก์ตอน

 • ควบคุม pH ใช้ลด pH ได้ เพิ่มอัลคาไลน์ในน้ำ (แร่ธาตุแตกตัวดีขึ้น)

 • ลดดินเสีย แก้ดินสนิม สลายเลนช่วงเตรียมบ่อ

 • ลดแอมโมเนีย ลดไนไตรท์

อัตราการใช้:

 • อาหารเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบคเมนู 1 ซอง เติมหัวเชื้อเชื้อจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงโฟโต้แบค 1 ลิตร ผสม น้ำ 5 ลิตร

 • เขย่าให้เข้ากัน ปิดฝา และตากแดดไว้ 3-5 วันพร้อมใช้งาน

 

ขนาดบรรจุ: 1 ลิตร/ขวด (กล่องละ 12 ขวด)

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

  

โฟโต้แบค

โฟโต้แบค จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงคุณภาพสูง ผ่านการเพาะเลี้ยงด้วยกรรมวิธีทันสมัย

ส่วนประกอบ Rhodopseudomonas

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • ย่อยสลายขี้กุ้ง เศษอาหารของเสียต่างๆ ย่อยแอมโมเนีย ไนไตรท์

 • ควบคุม pH

 • ช่วยเพิ่มความสามารถในการละลายได้ของออกซิเจน

 • มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทั้งน้ำจิด และน้ำเค็ม ไม่แย่งอ๊อกซิเจนในน้ำ

อัตราการใช้:

 • เตรียมบ่อใช้ 2ลิตรต่อไร่

 • ระหว่างการเลี้ยงใช้ 1 ลิตรต่อไร่

 • เพิ่มปริมาณและความถี่ในการใช้เมื่อมีของเสียมากขึ้น ใช้ร่วมกับซีโอไลท์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ขนาดบรรจุ: 20 ลิตร/แกลลอน

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

  

โรโดแบคซิล

โรโดแบคซิล จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงสีม่วง นอกจากย่อยสลายของเสีย สามารถนำมาใช้ผสมอาหารเป็นโปรไบโอติกได้ดี
ส่วนประกอบ Rhodobacter sphaeroides, Rhodop seudomonas

 

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • ย่อยสลายของเสียต่างๆ ลดแอมโมเนีย ไนไตรท์ เลน

 • แก้น้ำเหม็นจากแก๊สไข่เน่า

 • ทั้ง 2 สายพันธุ์ ทนต่อสภาพแวดล้อม ทั้งนำ้จืด และน้ำเค็ม ไม่แย่งอ๊อกซิเจนในน้ำ

อัตราการใช้:

 • เตรียมบ่อใช้ 2ลิตรต่อไร่

 • ระหว่างการเลี้ยงใช้ 1 ลิตรต่อไร่

 • เพิ่มปริมาณและความถี่ในการใช้เมื่อมีของเสียมากขึ้น ใช้ร่วมกับซีโอไลท์เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ขนาดบรรจุ: 3.5 ลิตร/แกลลอน, 20 ลิตร/แกลลอน

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai

   

ไดเจส 2

ไดเจส-2 จุลินทรีย์ผงเข้มข้น 

ปริมาณจุลินทรีย์ทั้งหมด ไม่น้อยกว่า 1 X 10CFU/g

ประกอบไปเชื้อจุลินทรีย์:

 • Bacillus subtitles/amyloliquefaciens

 • สามารถลดสารอินทรีย์ได้ 18.85% ภายใน 21 วัน*

คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:

 • ย่อยสลายสารอินทรีย์ของเสีย

 • ควบคุมแก๊สพิษ

 • ป้องกันพื้นบ่อเน่า

 • ลดปัจจัยที่ก่อให้เกิดแอมโมเนีย ไนไตรท์

อัตราการใช้:

 • ใช้ 500 กรัมต่อไร่ น้ำลึก 1.5 ละลายน้ำสาดให้ทั่วบ่อ ใส่ซ้ำทุก 7 วัน

ขนาดบรรจุ: น้ำหนักสุทธิ์ 1 กิโลกรัม/ซอง (1 กล่องบรรจุ 24 ซอง)

ทะเบียนวัตถุอันตรายเลขที่ กษ 0514 01 2 0016 6

สนใจติดต่อสั่งซื้อ โทร : 081-835-3165  Line ID : @sittothai