มะนาวแม้จะมีลักษณะเป็นไม้ยืนต้นเช่นเดียวกับไม้ผลต่างๆ แต่ประโยชน์และลักษณะการใช้มะนาวกลับมาอยู่ในหมู่ของพืชผัก เพราะมีรสเปรี้ยวจัด ไม่นิยมบริโภคทั้งลูก ส่วนใหญ่จะนำมาประกอบหรือปรุงแต่งรสอาหาร หรือไม่ก็นำมาแปรรูปทำเป็นมะนาวดอง มะนาวแช่อิ่ม มะนาวตากแห้ง เป็นต้น ในรูปของ preserved food จัดเป็นอาหารผักที่จำเป็นชนิดหนึ่งที่ขาดไม่ได้ของชาวไทยทุกครัวเรือน

มะนาวเป็นพืชตระกูลส้มมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Citrus aurantifolia Swingle มีโรคและศัตรูต่างๆ เช่นเดียวกับส้มทั่วๆ ไป แต่ที่นับว่าสำคัญและควรจะกล่าวถึงก็ได้แก่